top of page

DISC-analys

Vi är certifierade inom DISC-analys och erbjuder tjänsten till företag, grupper och organisationer.

Vad är då en DISC-analys?
Du har säker hört om färgerna Röd, Blå, Gul eller Grön. Det är ett förenklat sätt att
beskriva och prata om olika mänskliga beteenden och hur vi kommunicerar.
För dig och ditt företag kan DISC-analys kan vara en viktig del för att få hjälp till att
förståelse hur olika personlighetstyper fungerar och vill bli bemötta. Det är viktiga
faktorer för att kunna samarbeta ännu bättre. Det ger möjligheten till en bättre
förståelse och bild av dina anställda, dina kunder och inte minst dig själv bättre på ett
snabbt och överblickbart sätt. Det fungerar även som en självskattningsanalys som
ger insikter att reflektera över kring eget beteende och eget sätt att kommunicera.
DISC-analys kan användas vid många situationer där människors likheter och
olikheter har betydelse till exempel vid rekrytering, personlig utveckling,
teamutveckling och säljutveckling.
Grundpersonligheterna har tydliga karaktärsdrag som utmärker just dem:

 

Namnlös.png

En DISC-analys utgår alltså från fyra olika grundpersonligheter med tillhörande
färger; röd, gul, grön och blå. I verkligheten är det sällan en person endast har tydliga
drag av en färg, istället är det vanligt med en blandning av två eller tre färger. Det är
viktig att veta när pratar om ämnet DISC-analys och mänskliga beteenden, är att
ingen färg är bättre eller står över någon annan.
Färgerna ger oss möjligheter att lära oss hur vi kompletterar varandra och att ha
förståelse för andra. Alla personlighetstyper är lika viktiga och bidrar med värdefulla
personliga egenskaper i ett företag eller arbetsgrupp.

För mer info eller bokning kontakta oss:

info@accretus.se, 070-369 04 08

bottom of page