Kundbemötande för ickesäljare

Kundbemötandet är ett av dagens viktigaste konkurrensvapen. Att vilja, våga och kunna ge ett personligt bemötande är vägen till framgång i mötet med kunden.

Sättet som vi blir bemötta på kan till och med vara det som

avgör om vi köper eller om vi går till konkurrenten istället.

 

Även i yrken där man inte i första hand arbetar med kundkontakter kan ett gott kundbemötande vara viktigt. Vi fokuserar på att utbilda personal inom branscher som i första hand inte arbetar med daglig kundkontakt men där ett bra bemötande mot kunden ändå är av största vikt.

Kursen riktar sig till alla inom företaget som kommer i kontakt med kunder på något sätt och är därför en mycket god

satsning och skapar förutsättningar för kundrelationer som

varar länge.

 

Ta chansen att utveckla din professionalism och lära dig skapa nöjda kunder. Du får konkreta verktyg och metoder för att

vända en missnöjd kund till en hängiven beundrare.

Kursen vänder sig till alla som har kontakt med kunder, externa eller interna

 

Vår utbildning ger dig kunskap och verktyg i: 

 

  • Kommunikation och kroppsspråk

  • Hantering av besvärliga situationer

  • Att skapa goda kundrelationer

  • Hur första intrycket påverkar oss.

  • Vikten av ett bra självförtroende och en god självbild

 

Utbildningen genomförs i mindre grupper om minst 4 och max 12 deltagare.

 

Längd: 2 dagar

 

För mer information eller kursanmälan kontakta oss

Information
Accretus
Bangårdsgatan 14
972 35 Luleå
info@accretus.se
072-570 01 22
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© Copyright Accretus personalkooperativ ekonomisk förening 2015

Uppdaterad 2020-02-25