Lågaffektivt bemötande

Låg-affektivt bemötande har utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att

reglera affekt. De flesta av oss lär oss redan som små att skilja

på om det är vår egen känsla vi känner eller någon annans.

Alla lär sig dock inte att skilja på sin egen och någon annans affekt vilket kan resultera i att de exempelvis blir arga om de uppfattar att någon kritiserar dem.

 

Problemskapande beteende uppstår ofta när kunden har en

hög stressnivå. Det kan därför, för människor som i sitt arbete har många mänskliga möten vara bra att ha verktyg för att undvika att skapa hög affekt hos kunden genom sitt eget bemötande. 

 

Accretus erbjuder utbildning i lågaffektivt bemötande tillsammans med två legitimerade psykologer som har hög kompetens inom området, både praktiskt och teoretiskt. 

 

För mer information kontakta oss 

Information
Accretus
Bangårdsgatan 14
972 35 Luleå
info@accretus.se
072-570 01 22
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© Copyright Accretus personalkooperativ ekonomisk förening 2015

Uppdaterad 2020-02-25