top of page

Accretus är blomsterlatin med betydelsen "växer tillsammans". Vår bakgrundsidé är att vi ska hjälpa individer, företag och organisationer att utvecklas genom utbildning, konsultuppdrag och rekrytering.

 

Accretus grundades i början av 2015 av personer som har lång erfarenhet från arbete inom utbildning och arbetsmarknad. Pedagogik, ledningsarbete och studie- och yrkesvägledning inom flera olika utbildningsformer ligger i våra fotspår. I dag arbetar vi med att utveckla och utbilda företag och enskilda individer genom bland annat fortbildning, information och vägledning.

 

Accretus är ett personalkooperativ och en ekonomisk förening som inte drivs att något vinstintresse. Allt eventuellt överskott och alla resurser går tillbaka till verksamheten och dess kunder. 

Bakgrundsinformation

Värdegrund och vision

Värdegrund

Accretus ska med professionalism och glädje tillsammans utveckla och utbilda de många människorna.

Vårt resultat ska synas i ett samhälle som är gott rustat med mänskliga kompetenser för en fortsatt utveckling.

 

Vår värdegrund har vi sammanfattat i några värdeord som beskriver vad som är viktigt för oss:

 

Glädje

Respekt

Engagemang

Passion

Professionalism

Ansvar

Vision och mission
 
Vi växer tillsammans!

Vår vision:

Tillsammans med företag, organisationer och den enskilda individen ska vi  växa och bilda ett bättre samhälle för alla.

Vår mission:

Vi arbetar med kompetens.

Tillsammans med engagerade ägare, en drivande styrelse, kompetent personal och professionella samarbetspartners gör vi samhällsnytta för de många människorna


 

Frivillighet: Frivilligt och öppet medlemskap oavsett kön, sexuell läggning, social ställning, ras eller religion.

 

Demokrati: Medlemmarna styr som aktiva delägare. Varje medlem har en röst.

 

Ekonomiskt deltagande: Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till Accretus kapital.

 

Självständighet: Avtal med andra ska ske på villkor som säkerställer självständighet.

 

Kompetens: Accretus erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av Accretus.

 

Samarbete: Accretus samarbetar med andra för gemensam nytta.

 

Samhällshänsyn: Accretus strävar efter att bedriva verksamheter som tar hänsyn till det omgivande samhället och arbetar för en hållbar utveckling. 

Vi styrs av de 7 kooperativa 7 principerna:

YHF.png
AFA.png
bottom of page