top of page
Utbildningsledare
Våra utbildningsledare kan hjälpa till med delar eller hela en utbildningsledares uppdrag. Utbildningsledarna är diplomerade genom Yrkeshögskoleförbundet och har b la. erfarenhet av:
 • Uppstart av utbildningar
 • Antagning och urvalstester
 • CSN rapportering
 • Arbete med LIA
 • Arbete med och i ledningsgrupp
 • Utformande av kursplaner
 • Löpande kontakt med studerande och utbildare
 • Planering, schemaläggning och bemanning
 • Att leda pedagogisk verksamhet
 • Kvalitetsarbete enligt kunds kvalitetsledningssystem
 • Betygsättning och examineringsprocessen
Utbildningsledarna har goda referenser, både från kunder och studerande. Vi arbetar med hög kvalité och följer Myndigheten för yrkeshögskolans lagar och förordningar.
Kontakta oss gärna för mer information

Tack! Meddelande skickat.

shutterstock_294489926.jpg
bottom of page