top of page
Yrkeshögskoleansökningar
 
Behöver ni erfarna skribenter med långvarig kompetens vid er ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning?
Våra konsulter har goda referenser, både från bransch och kunder, många års erfarenhet samt mycket hög tilldelningsgrad i sina ansökningar.
 
I samarbete med utbildningsanordnare skriver vi ansökningar och
utbildningsplaner för YH-utbildningar, bygger upp ledningsgrupper och LIA-nätverk tillsammans med företag, branschorganisationer och offentlig förvaltning. Vi arbetar med hög kvalité och följer alltid Myndigheten för yrkeshögskolans lagar, föreskrifter och förordningar. Vi har etablerade kontaktnät
främst inom IT, teknik, vård, socialt arbete, ekonomi, administration samt pedagogik.

Detta kan Accretus leverera:
 • Genom vårt mångåriga och breda kontaktnät har vi en stark arbetslivsanknytning för att utforma ett nära samarbete för er med representanter för arbetslivet inom en bredd av både 
  kommuner, regioner, organisationer och yrkesbranscher.
 • Kunskap om de nödvändiga lagar och förordningar som yrkeshögskolan regleras på. Vi har uppdaterad kännedom om de föreskrifter som myndigheten kontinuerligt tagit fram och som rör utbildningarna.
 • Framtagning av utbildningsplan som beskriver utbildningens mål, huvudsakliga innehåll och omfattning. Vi säkerställer att utbildningsplanen ligger på en korrekt SEQF-nivå. Utbildningsplanens innehåll är av en stor avgörande betydelse när MYH  bedömer ansökans beviljande.
 • Aktivt arbeta för att just er YHansökan drivs med hjälp av medfinansiering. MYH ser positivt på en hög medfinansieringsgrad från arbetslivet. Vi vet också att vid
  en konkurrenssituation mellan ansökningar är detta av betydande vikt.
 • Utifrån den ansökan vi skapar åt just er placerar vi in den i rätt schablon och med rätt tilläggsbelopp.
 • Framtagning av ledningsgrupp där en majoritet av ledamöterna kommer från det arbetsliv som berörs i ansökan och av utbildningen.
 • Framtagning av LIA-platser tillhörande den bransch som ansökan avser.
shutterstock_140073595.jpg
Kontakta oss gärna för mer information

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page