top of page
Utbildare
 
Accretus personal har lång erfarenhet av pedagogik, ledarskap och vägledning. Vi erbjuder examinerad personal på uppdrag till utbildningsanordnare och organisationer som har behov av stöd och förstärkning.
Vi arbetar både på distans och på plats. I dag har vi uppdrag med goda referenser inom pedagogik och vägledning på flera olika orter i hela Sverige. Vi använder olika digitala lösningar beroende på kundens önskemål och förutsättningar.
Våra kurser är anpassade efter kundens behov och kan därför variera i sitt innehåll. Är du ute efter annan kompetens på dina utbildare/pedagoger än de du hittar här på webbsidan, kontakta oss så hittar vi en lösning.
shutterstock_400813369.jpg
Kontakta oss

Tack! Meddelande skickat.

Våra konsulters kompetensområden:

Våra utbildare

Anläggningsförare

Vår utbildare har erfarenhet av att jobba som yrkeslärare vid en av Norrbottens större gymnasieskolor, med goda referenser men framförallt har han yrkeserfarenhet som instruktör av nyanställda maskinförare och arbetsledare inom området.

Arbetsgrupper och kundbemötande

Vår syn på kundbemötande är att det är kundens upplevelse som skapar merförsäljning, ingenting annat. Vårt fokus ligger på de icke-säljande personalgrupperna och deras förmåga att skapa större värde för kunden. 

Arbetsmiljö

Vår utbildares fackliga erfarenheter kombinerat med erfarenhet av arbetsledning gör honom särskilt lämpad att undervisa i arbetsmiljö på BAM-nivå med fokus på arbetsgivarens, skyddsombudets och arbetstagarens ansvar. 

Affärsutveckling

Vi fokuserar på människor som utvecklar affärer och de strukturer och processer som måste finnas på plats för att göra det

DISC

En kurs där du får ökad kännedom om din egen föredragna kommunikationsstil och andras föredragna kommunikationsstilar. Läs mer HÄR

Entreprenörskap

För oss är entreprenörskap initiativförmåga, kreativitet, passion och problemlösning. Samt förmåga att organisera och vara ihärdig och samarbeta. Vi ger våra studerande verktygen. 

Fordonsprogrammets karaktärskurser

Vår utbildare har erfarenhet av att jobba som yrkeslärare vid en av Norrbottens större gymnasieskolor, med goda referenser men framförallt har han yrkeserfarenhet som instruktör av nyanställda och arbetsledare i större åkerier.  

Förberedande kurser i matematik

Alla kan vara i behov av en uppfräschning i något som ligger långt bak i tiden. För vissa kan det var en möjlighet till avstämning att man har kunskap på rätt nivå. Med en avklarad kurs ska man ha nödvändiga kunskaper för att klara av att genomföra matematiska operationer i sin kommande bildning. Vi har stor erfarenhet av att väcka matematikkunskaper till liv inför kommande yrkeshögskoleutbildning. 

Förberedande kurser i engelska

Alla kan vara i behov av en uppfräschning i något som ligger långt bak i tiden. För vissa kan det var en möjlighet till avstämning att man har kunskap på rätt nivå. Med en avklarad kurs ska man ha nödvändiga kunskaper för att klara av sin kommande utbildning. Vi har stor erfarenhet av att väcka engelskkunskaper till liv inför kommande yrkeshögskoleutbildning. 

Företagsekonomi

Med sin bakgrund som civilekonom och pedagog har vår utbildare undervisat i samtliga ekonomikurser på gymnasienivå och i arbetsmarknadsutbildning sedan 1986. Hon lägger sitt fokus på företagsekonomins informationsbärande uppgifter. Med sin bakgrund som civilekonom och pedagog har vår utbildare undervisat i samtliga ekonomikurser på gymnasienivå och i arbetsmarknadsutbildning sedan 1986. Hon lägger sitt fokus på företagsekonomins informationsbärande uppgifter. 

Företagsekonomi och organisation

Vår vuxenpedagogiska civilekonom med inriktning redovisning och revision har undervisat i ekonomi och organisation för utbildningar som leder till både privat och offentlig sektor. Hon vet vilka företagsekonomiska kompetenser som är särskilt viktig för olika yrkeskategorier efter ett långt arbetsliv inom offentlig, privat och civil sektor. Hon får alltid lysande utvärderingar av sina studerande.

LEAN för offentlig sektor

I Lean för offentlig sektor fokuserar vår utbildare på ett pedagogiskt sätt på process och flöden. Fokus läggs på värde för vem? Vem är min kund? Bra kan bli bättre samt leanmetoder som redan i dag används i bland annat regioner. De studerande får kunskap, färdigheter och kompetenser som stärker den blivande arbetsgivarens utvecklingsarbete.

Lågaffektivt bemötande

Vår utbildare inom lågaffektivt bemötande ger de studerande insikt, förståelse och kunskap i att hantera olika situationer på ett professionellt tillvägagångssätt. De studerande får förstärkt kompetens i hur man bemöter och dämpar potentiella utåtagerande individer. Studerande rustas att vara förberedda så att situationerna inte uppstår. Utbildaren har lång erfarenhet och goda meriter av att utbilda individer.

Matematik

Vår utbildare har undervisat i matematik 1 och 2 på framförallt tekniska program. Med sin erfarenhet från matematikundervisning på grundskolenivå har han stor förståelse för elever med matematikrädsla och de verktyg som de behöver för att komma över den. 

Projektledning

Våra utbildare ger kunskaper, färdigheter och kompetens i projektarbetet, dess struktur och genomförande

Exempel på innehåll:

 • Projektmodeller

 • Smarta mål

 • Projektorganisation – roller och ansvar

 • Verktyg för planering

 • Kommunikation

 • Intressenter

 • Riskanalys

 • Uppföljning

 • Rapportering

 • Projektledarens arbete

 • Grupprocesser

 • Framgångsfaktorer

Socialt arbete

Vår utbildare ger kunskaper, färdigheter och kompetens i det sociala arbetet, dess historik och utveckling. Därutöver ges även lärdom om lagstiftning, styrdokument och föreskrifter som reglerar det sociala arbetets förutsättningar och utförande.

Exempel på innehåll:

 • Yrkesintroduktion

 • Lagstiftning som ex. socialtjänstlagen

 • Värderingar

 • Konsulentstöd

 • Förhållningssätt inom arbetsrollen

 • Etiska principer

 • Etiska resonemangsmodeller

Utbildaren har lång erfarenhet och goda meriter av att utbilda individer

Svenska och svenska för invandrare

Med sin grund som folkhögskollärare är vår legitimerade SFI och svensklärare extremt erfaren och har goda meriter SFI, vuxenutbildning och folkhögskola.

Teknisk engelska

Behöver dina studerande kunna uttrycka sig yrkesrelevant i tal och skrift samt lära sig engelska terminologi och tekniska dokument?

Våra utbildare bidrar till kompetens inom fackspråk och termer samt ger de studerande verktyg att kunna verka globalt.

Värdskap

Värdskap – konsten att få människor att känna sig välkomna. Vår erfarna utbildare ger de studerande verktyg för att förstå gästens behov, skapa positiva upplevelser och se skillnaden mellan service och värdskap. De studerande analyserar skillnaden i bemötande av gäster och kunder och mänskliga drivkrafter som skapar behovet att bli sedd.

Arbetsmiljö
Anläggningsförare
Arbetsgrupper och kundbemötande
Affärsutveckling
DISC
Entreprenörskap
Fordonsprogrammets karaktärskurser
Förberedande kurser i matematik
Förberedande kurser i engelska
Företagsekonomi
Företagsekonomi och organisation
LEAN för offentlig sektor
Lågaffektivt bemötande
Matematik
Projektledning
Socialt arbete
Svenska och svenska för invandrare
Teknisk engelska
Värdskap
bottom of page