top of page

Studie- och yrkesvägledare

 

Vägledarrollen är en central roll och  de senaste åren har verksamheten hamnat mer i fokus bland annat på grund av de granskningar som har gjorts på flera olika utbildningsnivåer.

I dag kan vi se vikten av en studie- och yrkesvägledning med kvalitet så att enskilda individer kan göra väl underbyggda val.

 

Våra konsulter inom studie- och yrkesvägledning har lång erfarenhet av vägledning inom ett flertal olika områden samt goda referenser från kunder och vägledningssökande.

 

Vägledningen anpassas efter individens behov och förutsättningar och följer de krav som ställs i Skollagen. Vi följer vägledarföreningens etiska riktlinjer och arbetar efter metoder som grundar sig på Accretus värderingar: Glädje, respekt, engagemang, passion, professionalism och ansvar.

 

Vi erbjuder kontinuerlig och tillfällig studie- och yrkesvägledning till kommunala och privata utbildningsanordnare samt till andra företag som är i behov av detta. Sedan 2017 erbjuder vi även vägledning på distans där vi använder olika digitala lösningar beroende på kundens behov och förutsättningar.

 

Exempel på vad vi kan erbjuda:

 

  • Information om studier och utbildningsvägar i grupp – bredda medvetenhet om utbildningar.

  • Information kring yrkesområden i grupp – öka medvetenhet om alternativen (områden och branscher).

  • Information inför gymnasieval, språkval, praktik, val av eftergymnasial utbildning etc.

  • Individuell vägledning – Enskilda samtal om vad individen vill och kan, öka självmedvetenheten samt information kring yrken och/eller studier.

  • Medicinsk SYO – Vägledning kring vilka yrkesområden/branscher som kan passa individ eller grupp utifrån den enskildes behov,  möjlighet och begränsningar (fysiska funktionsnedsättningar, sjukdomar allergier etc.)

  • Gruppvägledning – Gruppsamtal samt vägledningsövningar i grupp för att öka självmedvetenhet kring vad man vill och inom vilket område man skulle passa inom.

  • Föreläsningar och workshops för pedagoger och övrig personal (studie- och yrkesvägledning- hela skolans ansvar)

 

Kontakta oss för offert, om ni har andra önskemål eller har ett kontinuerligt behov av vägledare.

 

info@accretus.se

bottom of page