Studie- och yrkesvägledare

 

Vägledarrollen är en central roll och  de senaste åren har verksamheten hamnat mer i fokus bland annat på grund av de granskningar som har gjorts på flera olika utbildningsnivåer

I dag kan vi se vikten av en studie- och yrkesvägledning med kvalité så att enskilda individer kan göra väl underbyggda val.

 

Våra konsulter inom studie- och yrkesvägledning arbetar efter metoder som grundar sig på Accretus värderingar: Glädje, respekt, engagemang, passion, professionalism, ansvar.

 

Vägledningen anpassas efter individens behov och förutsättningar och följer de krav som ställs i Skollagen samt vägledarföreningens etiska riktlinjer.

 

Våra studie- och yrkesvägledare har lång erfarenhet och goda referenser av studie- och yrkesvägledning för ett flertal målgrupper.

 

Vi erbjuder kontinuerlig och tillfällig studie- och yrkesvägledning till kommunala och privata utbildningsanordnare samt till andra företag som är i behov av detta. Sedan 2017 erbjuder vi även vägledning på distans där vi använder olika digitala lösningar beroende på kundens behov och förutsättningar.

 

Exempel på vad vi kan erbjuda:

 

  • Information om studier och utbildningsvägar i grupp – bredda medvetenheten om utbildningar.

  • Information kring yrkesområden i grupp – öka medvetenheten om alternativen (områden och branscher).

  • Information inför gymnasieval, språkval, praktik, val av eftergymnasial utbildning etc.

  • Individuell vägledning – Enskilda samtal om vad individen vill och kan, öka självmedvetenheten samt information kring yrken och/eller studier.

  • Medicinsk SYO – Vägledning kring vilka yrkesområden/branscher som kan passa individ eller grupp utifrån den enskildes behov. Möjligheter och begränsningar (fysiska funktionsnedsättningar, sjukdomar allergier etc.)

  • Gruppvägledning – Gruppsamtal samt vägledningsövningar i grupp för att öka självmedvetenhet kring vad man vill och inom vilket område individen skulle passa inom.

  • Föreläsningar och workshops för pedagoger och övrig personal (studie- och yrkesvägledning- hela skolans ansvar)

 

Kontakta oss för offert, om ni har andra önskemål eller har ett kontinuerligt behov av vägledare.

 

info@accretus.se

072- 570 01 22

Information:

© Copyright Accretus personalkooperativ ekonomisk förening 2015

Uppdaterad 2020-10-16

Accretus
Bangårdsgatan 14
972 35 Luleå
info@accretus.se
072-570 01 22
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon